Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Metody a formy práce ve třídě s individuálně integrovaným žákem

Kurz poskytne frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz poskytne frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Absolvování kurzu opravňuje kvýkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 198/2012 Sb. O pedagogických pracovnících, kterou se mění zákon č.563/2004 Sb.

Kurz poskytne frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz poskytne frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz poskytne frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Absolvování kurzu opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavkunovely zákona č. 198/2012 Sb. O pedagogických pracovnících, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb.